İşletme│Ekonomi

İşletme ve Ekonomi bütünleşik lisans programı öğrencilere yerel ve uluslararası arenada kariyerleri için uluslararası işletme, muhasebe, hukuk alanlarında ihtiyaç duyacakları nicel, analitik ve yaratıcı becerileri sağlar.

  •  Niceliksel ve Analitik Kavramlar
  •  Pazarlama ve Yaratıcılık
  •  Finans ve Muhasebe
  •  Temel İş Hukuku
 

 

 

Macaristan'da İşletme Eğitimi – Study in Hungary