Diş Hekimliği Programı (Dental Medicine Program DMD)

Her yıl yaklaşık 40 öğrenci İngiliz dili programında diş hekimliği çalışmalarına başlamaktadır. Beş yıllık program (10 dönem), temel ve klinik bilimleri birleştirmek için tasarlanmıştır. İlk iki yılda öğrencilere klinik diş hekimliğinin temelini oluşturan temel bilimler - tıp ve dişçilik dersleri - verilmektedir.

Üçüncü yıldan itibaren diş hastalıkları ve tedavisi üzerinde daha fazla durulur. Son iki yıl, hastaların değerlendirilmesi ve yönetimi üzerinde durulur. Ayrıca, eğitim boyunca öğrenciler seçmeli programlara, klinik konferanslara ve hastane temelli uygulamalara katılırlar.

Programın başarıyla tamamlanmasından sonra (Devlet Kurulu Sınavı), öğrencilere Doktor Medicinae Dentaire (diş hekimi; D.M.D.) unvanı verilir. Öğretim, Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde yapılır. Macaristan'ın güney-doğu bölgesinde bölgesel diş hekimliği merkezi olan diş hekimliği fakültesi, İngilizce programında her yıl yaklaşık 30 mezun vermektedir.