Eczacılık Programı (Pharmacy Program Dr.Pharm)

Eczacılık Fakültesi, yılda yaklaşık 50 öğrenciyi İngilizce programına kabul etmektedir. Eczacılık Fakültesi tarafından sunulan akademik program beş yıl sürmektedir (10 dönem) ve mezuniyette eczacı ünvanı alınmaktadır.

Programın ilk bölümü eczacılık bilimine temel teşkil eden dersler ile başlar. Programın ikinci bölümünde ise öğrenciler genel ve özel eczacılık eğitimine, eczanelere, enstitülere, hastanelere ve klinik eczanelere, laboratuarlara ve eczacılık işlerine katılmaktadırlar. Fakülte, entelektüel gelişimlerini ve modern eczacılığın tüm alanlarındaki ilerici yeterlilik birikimlerini teşvik ederek lisans öğrencilerine eğitim vermeye çalışmaktadır. Programın başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra Doctor Pharmaciae unvanı verilir. (eczacı, Dr. Pharm.).

Öğretim görevlileri uluslararası saygın profesyoneller ve aktif araştırmacılardır.