Tıp Hazırlık 

Program, yılda 120 civarında öğrenciyi kabul eder. Bu program, tıp bilimleri tarafından, sağlık bilimleri lisans programları için kendini hazırlıksız hisseden, İngilizce temel bilgileri gözden geçirmede yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için düzenlenmiştir.

Öğretilen konular Biyoloji, Kimyasal Hesaplamalar, Kimya, Fizik, Matematik, Medikal İngilizce, Tıbbi Latince ve Macarcadır. Kursun süresi Ekim ayından başlayarak sekiz aydır.

Ders sonunda final sınavını tamamlayan öğrenciler, 2019/2020 akademik yılında başlayan aşağıdaki programların ilk yılına kabul edilirler;

6-yıl Medical Program (MD)

5-yıl Dental Medicine (DMD)

5-yıl Pharmacy (Dr.Pharm),

4-yıl Physiotherapist (BScPhysio)

4-yıl Nursing (BScN)