Giriş Sınavı Hakkında

Üniversite başvuru belgelerini inceledikten ve başvuru sahibinin kalifiye ve programı tamamlama potansiyeline sahip olduğunu belirledikten sonra, giriş sınavı için düzenlemeler (alternatif olarak başvuru sahibi tarafından seçilen: çoktan seçmeli sınav yazılı + mülakat / sözlü sınav + mülakat) yapılır. Sınav, İngilizce dilinde Biyoloji ve Kimya konularından test olarak yapılır.

Sınavlar dünya çapında mart ve temmuz ayları arasında düzenlenir. Tüm öğrenciler danışmanları tarafından sınav tarihleri ve yerleri hakkında ayrıca bilgilendirilirler.

Giriş Sınavlarının değerlendirilmesi, giriş sınavı merkezinde veya birkaç gün içinde Üniversite Kurulu tarafından yapılır. Transfer başvurularına ilişkin kararlar ise her ayın başında verilir. Başvuru sahiplerine Kurul kararı hakkında iki hafta içinde bilgi verilir.


 Giriş Sınav Konuları

Chemistry

Biology

 1. Chemical basis of life: Carbon, Oxygen, Nitrogen

 2. Chemical groups, Water, pH, Lipids

 3. Carbohydrates

 4. Amino acids, Proteins, Biochemical reactions, Enzymes

 5. Nucleosides, nucleotides, nucleic acids

 6. Discovering the genetic material

 7. Flow of genetic information: Genetic code

 8. DNA replication

 9. Synthesis of RNAs: Transcription

 10. Synthesis of Proteins: Translation

 11. Cell division: Mitosis

 12. Cell division: Meiosis

 13. Structure of cells: Nucleus, nucleolus

 14. Structure of the cells: Endoplasmatic Reticulum

 15. Structure of the cells: Cytoplasm, cytoskeleton, vesicles, cell membrane, cell wall, comparison of euand prokaryotic cells

 16. Strucure of the cells: Mitochondria

 17. Oxydative phosphorylation

 18. Basics of Immunology

 19. Questions related to the structure of the mammalian body, circulation, nervous system and visceral organs etc. may also occur.

1. Matter, atomic theory of matter

2. Periodic table

3. Nomenclature of inorganic compounds

4. Electronic structure of atoms

5. Stochiometry and chemical equations

6. Chemical bounds and intermolecular forces

7. Gaseous state, gas laws

8. Solutions, concentrations

9. Reaction kinetics and chemical equilibria

10. Electrolytic equilibria, acid-base theories

11. Redox reactions

12. Introduction to organic chemistry, alkanes

13. Cycloalkanes, alkenes, dienes and alkynes

14. Aromatic hydrocarbons and alkyl halides

15. Alcohols, phenols and ethers

16. Aldehydes and ketones

17. Carboxylic acids

18. Carboxylic acid derivates (esthers, amides) soaps

19. Amines, heterocyclic compounds (pyrrol and pyridine)

20. Carbohydrates

Budapeşte Veterinerlik Üniversitesi – Study in Hungary